Hydratácia a upokojenie

Suchosť, chronický zápal a senzibilizácia sú bežné a nepríjemné kožné problémy s ktorými sa často stretávame vo všetkých vekových skupinách. V prípade suchosti pleti sa účinok nezameriava iba na zvlhčenie vonkajšej časti pokožky, ale na obnovenie správnej homeostázy na vonkajšej úrovni vo vitálnej epiderme a na úrovni dermy. Na druhej strane v zapálenej a senzibilizovanej pleti je účinok zameraný na inhibíciu prozápalových cytokínov, prostaglandínov a reguláciu EVGF a neuropeptidov primárne zodpovedných za nadmernú senzibilizáciu kože.Výskumný tím Comiderma Research roky skúmal vaskulárne a neurogénne zápaly kože, pričom objavil VPG FAKTOR S15, ktorý je zásadný pre normalizáciu týchto prejavov.